ชื่อไทย : เอื้องตีนเต่า
ชื่อท้องถิ่น : เสือดำ(เชียงใหม่) / เอื้องสารภี(กทม.,เชียงใหม่) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gastrochilus bellinus (Rchb.f.) Kuntze
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้อิงอาศัย ต้นกลมยาว อวบน้ำ ขนาด 5 – 15 ? 0.5 – 0.7 ซม. รากใหญ่ยาว เกาะแนบต้นไม้หรือกิ่งไม้
ใบ :
 รูปขอบขนาน กว้าง 2-3 ซม. ยาว 9-15 ซม. ปลายใบหยักไม่เท่ากัน
ดอก :
กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองอมเขียวอ่อน มีแต้มสีเลือดหมูกระจายทั่วทั้งกลีบ กลีบปากส่วนโคนเป็นกระเปาะ ปลายกลีบแผ่กว้าง และมีขนฟูสีขาว กลางกลีบมีแต้มสีเหลือง และประสีชมพูเข้มออกเป็นช่อ ดอกในช่อ 5 -10  ดอก ดอกย่อยเรียงแน่นเป็นพุ่มกลมบานเต็มที่กว้าง 2.3 ซม.
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : กันยายน สิ้นสุดระยะติดดอก : พฤศจิกายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบเขา ที่ระดับความสูง 1,200-1,600 เมตร ทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ พม่า จีน และลาว

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 2. Thai Native Orchids 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่. [2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554